28.1.2016

KURZ Měření a testování netěsností

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy vakua, vytvořit všeobecnou představu o testování dílů, měření netěsnosti v tlakových a vakuových systémech pomocí detekce stopových množství helia ...
28.1.2016

KURZ Servis a údržba stanic pro detekci netěsností

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodikou běžné údržby a naučit efektivně využívat získané znalosti k odstranění běžných provozních závad.
8.1.2016

Příloha 9 - sedimenty na povrch terénu - zrušena

Pro použití sedimentu na povrch terénu je nutno s ním nakládat jako s odpadem!