30.7.2014

Rozbor plynu na obsah chloru a síry

Zavedli jsme rozbor plynných paliv a rozbor bioplynu na obsah chloru a síry.
16.4.2014

Autorizace SZÚ

V roce 2013 jsme získali autorizaci SZÚ dle zákona č. 258/2000 Sb. v aktuálním znění na kontrolu sterilizátorů.
16.4.2014

Hygienické laboratoře Klatovy

V roce 2014 jsme se rozšířili a vytvořili nové laboratoře v Klatovech.