5.2.2019

Laboratoře LABTECH získaly Certifikát SVP vydávaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Certifikát byl vydán dne 24.1. 2019 a opravňuje laboratoře LABTECH ke kontrole chemicko-fyzikálních metod při výrobě léčiv a dovozu léčivých přípravků.
10.12.2019

PF 2020

Milí přátelé a obchodní partneři, děkujeme Vám za důvěru a spolupráci v uplynulém roce. Přejeme Vánoce plné radosti a do roku 2020 hodně štěstí, zdraví, pokoje a úspěchů.
31.10.2019

Prezentační dny firmy LABTECH 21., 22. a 23.1.2020

V průběhu těchto „otevřených dveří” budou probíhat odborné prezentace s ukázkami přístrojového vybavení
18.3.2019

KURZ Měření a testování netěsností 4.-5.6.2019

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy vakua, vytvořit všeobecnou představu o testování dílů, měření netěsnosti v tlakových a vakuových systémech pomocí detekce stopových množství helia ...