Odběr vzorků

Laboratoře LABTECH pro Vás zajistí akreditované odběry všech typů vzorků.

Provádíme akreditované odběry těchto matric:

 • Vody – pitné, podzemní, povrchové, technologické, odpadní, bazénové, ke koupání, surové, vyrobené

 • Čistírenské kaly
 • Odpady – pevné, pastovité, kapalné
 • Zeminy a sedimenty
 • Půdy
 • Posypové soli
 • Potraviny, potravinářské suroviny
 • Obaly
 • Ovzduší
 • Pracovní prostředí
 • Plyny – plynná paliva, plyny z technických zařízení

Systém pravidelného vzdělávání všech našich pracovníků zajišťujících odběry vzorků a systém jejich kontroly je zárukou, že:

 • Každý vzorek bude odebrán dle aktuální legislativy – platných zákonů, vyhlášek a norem pro odběry
 • Zajistí odběr reprezentativního vzorku do vhodných vzorkovnic
 • Provedou terénní měření v místě odběru
 • Provedou fixaci či konzervaci vzorku, je-li vyžadována
 • O akreditovaném odběru vystaví odběrový protokol prokazující správnost odběru

Odebrané vzorky jsou distribuovány do místa provedení analýz v souladu s platnými předpisy. V zájmu co nejrychlejšího provedení služby používáme logisticky nejvhodnější způsob přepravy vzorků.

Našim zákazníkům, kteří nepožaduji akreditovaný odběr, doporučíme a dodáme vzorkovnice vhodné pro jejich potřeby. Tyto se dají rovněž vyzvednout na našich pobočkách.

Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS.