Projekty

Projekty OP PIK

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program podpory: TECHNOLOGIE

Název projektu: Rozšíření a automatizace v oblasti technických služeb a analýz. Stanovení stopových množství polutantů se zaměřením na oblasti zásobování vodou a potravinářského průmyslu

registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.018/_241/0018611

termín realizace: 6/2019-12/2021

Cílem projektu je digitální transformace divize laboratoří pomocí pořízení nové technologie-analytických/měřících systémů a datově a objektově orientovaného laboratorního systému integrovaného do firemních struktur

Obsah projektu: digitalizace a automatizace procesu monitorování kvality pitných a povrchových vod, potravin a ostatních analytů

Tento projekt je financován s podporou Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP PIK

Grafické zpracování GLIPS.