29.6.2017

Od 23.6.2017 jsme pověřeni od ÚKZÚZ k odběru půdních vzorků

Od 23.6.2017 jsme Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pověřeni k odběru půdních vzorků
26.8.2016

POZVÁNKA - SEMINÁŘ VAKUOVÉ TECHNIKY 2016 - 25. a 26.10.

Srdečně Vás zveme na odborný seminář Vakuové techniky a detekce netěsností
9.3.2016

Zkouška respirační aktivity AT4 zavedena

V roce 2016 laboratoře Labtech úspěšně zavedly a nabízejí analýzu pevných vzorků na čtyřdenní respirační aktivitu AT4.