Měření hluku a vibrací

Účinky hluku, vibrací v rámci pracovního procesu, ale i mimo něj se samozřejmě podepisují na našem zdraví, význam sledování těchto faktorů roste s vývojem zrychleného, stále více stresujícího životního stylu.

Naše služby v této oblasti mají skutečně dlouhou tradici – akreditovaná Zkušebna hluku a vibrací byla založena roku 1986, svými zkušenostmi se řadí mezi přední pracoviště v oblasti měření hluku a vibrací v ČR.

Logickou součástí služeb je měření kvality prostředí – zejména pracovního, měření úrovně chemických látek, působících na přítomné osoby, úroveň prašnosti atd., které rovněž provádíme.

Mezi přednosti našeho pracoviště patří rychlé termíny měření a krátké dodací lhůty akreditovaných protokolů o prováděných zkouškách, které jsou výstupem měření.

Kdo jsou naši klienti?

 • Široké spektrum subjektů zejména výrobních nebo zpracovatelských firem
 • Hlubinné černouhelné doly
 • Projektanti obytných, výrobních, či jiných komerčních objektů
 • Projektanti dopravních staveb a komunikací (dálnice, rychlostních komunikace, obchvaty atd.)
 • Orgány místní samosprávy
 • Orgány státní správy
 • Krajské hygienické stanice
 • Bezpečnostní technici firem
 • Agentury bezpečnosti práce
 • Ekologové a pracovníci v oboru životního prostředí
 • Soukromé osoby

Co nabízíme?

 • Měření hluku v komunálním prostředí (ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb v denní i noční době)
  • Měření hluku z dopravy na pozemních komunikacích, 24hod. měření a krátkodobá měření
  • Měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku, vzduchotechniky, agregátů, výtahů, tepelných čerpadel, kotelen atd.
  • Měření hluku z provozu průmyslových a výrobních závodů a firem, opravárenských a strojírenských podniků
  • Měření hluku z hudebních produkcí, provozu restaurací a barů, sportovních akcí
  • Měření týkající se stavební akustiky, vzduchová neprůzvučnost, dozvuk
  • Poradenské služby, případné návrhy řešení a stanovení náhradních opatření při překročení přípustných hladin hluku
 • Měření hluku v pracovním prostředí (pro účely kolaudací a kategorizace práce)
  • Měření hluku u obsluhy strojů pro zjištění hlukové zátěže pracovníků pro účely kategorizace prací nebo kolaudace
  • Technická měření hluku z provozu výrobních zařízení
  • Poradenské služby, návrhy řešení a stanovení náhradních opatření při překročení přípustných hladin hluku formou doporučení vhodných osobních ochranných pomůcek sluchu pro konkrétní pracoviště
 • Měření vibrací v pracovním a komunálním prostředí
  • Měření celkových vibrací přenášených na pracovníka obsluhy stavebních strojů a dopravních prostředků
  • Měření vibrací přenášených na ruce pracovníka při obsluze ručního, jako jsou například elektrické brusky, pneumatické utahováky, bourací kladiva, motorové pily, elektrické kosy atd.
  • Měření vibrací v budovách
 • Měření prašnosti a analýza chemických škodlivin v pracovním prostředí
  • Měření (odběr) a analýza chemických škodlivin v pracovním ovzduší za účelem zjištění koncentrace a následného porovnání s PEL (přípustný expoziční limit) či NPK (nejvyšší přípustná koncentrace)
  • Měření prašnosti na pracovištích a stanovení koncentrace prachu v pracovním prostředí (inhalabilní a respirabilní frakce prachu) a následného porovnání s PEL (přípustný expoziční limit) 
  • Odebrané vzorky se analyzují v laboratoři, na základě výsledků analýz je vystaven protokol s komentářem

Legislativa

Měření hluku a vibrací naše pracoviště provádí dle platných metodik a zákonů, zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. a Nařízení vlády č. 272/2001Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies