Hmotnostní kvadrupólové spektrometry

Hmotnostní kvadrupólové spektrometry firmy HIDEN Analytical jsou využívány v následujících aplikacích:

  • Analýza plynů v reálném čase jak v laboratořích, tak i technologických procesech širokého spektra vzorků v koncentračních rozsazích od jednotek ppb až do 100%.
  • Analýza reziduálních (zbytkových) plynů, detekce netěsností a monitorování kontaminace vakuových systémů.
  • Monitoring a popis plazmatu - poskytuje detailní informace o plazmatu a při reakcích v něm. Umožňuje analýzu pozitivních a negativních iontů, radikálů, neutrálních částic a rozložení hustoty elektronů.
  • Profilová analýza materiálů, tenkých vrstev nebo povlaků umožňující jejich kvantifikaci a zobrazování metodou SIMS a SNMS.
  • Studium katalytických procesů za pomoci modulárního systému CATLAB zahrnujícího automatický mikroreaktor ve spojení s hmotnostním spektrometrem pro analýzu uvolněných plynů.
  • Nanotechnologie - hmotnostní spektrometry usnadňují výzkum a vývoj v oblasti atomových, molekulárních a makromolekulárních úrovní.
  • Termická analýza – hmotnostní spektrometry ve spojení s přístroji pro termickou analýzu umožňují analýzu uvolněných plynů jako funkci času a teploty. HIDEN Analytical nabízí optimalizovaná rozhraní pro připojení systémů termické analýzy většiny výrobců.
  • Analýza rozpuštěných složek v kapalinách - umožňují provádění výzkumných a ekologických studií, analýzu biopaliv, respiračních plynů a fermentačních procesů.
Potřebujete se poradit?
Nejste si jistí, jaký přístroj bude pro vás ten pravý? Nebo byste nějaký potřebovali upravit na míru? Naši experti jsou připraveni vás do všeho zasvětit.
Chci se poradit
Ing. Miloš Zavadil
vedoucí oddělení prodeje přístrojů
+420 736 473 658

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies